Reklamační formulář

REKLAMAČNÍ LIST

 

Adresa dodavatele:

IČO :
DIČ:

 

Reklamující - adresa:


Reklamované zboží:

Doklad o dodávce reklamovaného zboží (záruční list, paragon, faktura)*
číslo:
ze dne:

Navrhovaný způsob reklamace *

a) výměna zboží
b) vrácení peněz
c) jiný (popište)

* Nehodící se škrtněte

Vyřizuje:
Reklamace vyřizuje:

Způsobem:

 

 

Razítko a podpis reklamujícího

Studio VISAGE Galí

Masarykovo náměstí 1484, Pardubice

+420 777 134 291

info@visage-studio.cz